Talgoxe

1 eller 2 ägg, 30/4 2011 1 eller 2 ägg, 30/4 2011 Sover, 3/5 2011 Sover, 3/5 2011 Ordnar i boet, 7/5 2011 Ordnar i boet, 7/5 2011 Ruvar och ordnar i boet, 9/5 2011 Ruvar och ordnar i boet, 9/5 2011
10 ägg, 9/5 2011 10 ägg, 9/5 2011 1 unge ute, nr. 2 på väg, 21/5 2011 1 unge ute, nr. 2 på väg, 21/5 2011 9 ungar kläckta, 22/5 2011 9 ungar kläckta, 22/5 2011 Alla 10 kläckta, 22/5 2011 Alla 10 kläckta, 22/5 2011
24/5 2011 24/5 2011 26/5 2011 26/5 2011 28/5 2011 7 ungar kvar 28/5 2011 7 ungar kvar 2/6 2011 6 ungar kvar 2/6 2011 6 ungar kvar
5/6 2011 6 ungar snart flygfärdiga 5/6 2011 6 ungar snart flygfärdiga 8/6 2011 6 ungar snart flygfärdiga 8/6 2011 6 ungar snart flygfärdiga 9/6 2011 Snart flygfärdiga 9/6 2011 utanför holken. 10/6 Holken tom så när som på en död unge.